"Owady naszych łąk ..."

W dniu 23.05.2014 roku w Szkole Podstawowej w Koloni nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w VIII Gminnym Konkursie Ekologiczno – Plastycznym  pt. ,,Owady naszych łąk, pól i lasów ”. Zaszczycili nas swoją obecnością p. Elżbieta Szyler prezes kartuskiego oddziału Ligi Ochrony Przyrody oraz p. Witold Sieciechowski kierownik oddziału Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w Kartuzach.  Konkurs dla uczniów  naszej gminy, został ogłoszony w lutym 2014 roku z okazji corocznej akcji ekologicznej, jaką jest „Sprzątanie Ziemii ”. Celem powyższej inicjatywy było promowanie postaw proekologicznych , propagowanie zdrowego stylu życia oraz rozwijania inwencji twórczej. W konkursie wzięli udział uczniowie z 8 szkół :  SP w Mirachowie, ZS w Staniszewie, PSP w Pomieczyńskiej Hucie, SP w Goręczynie, SP w Prokowie, OEK SP w Starej Hucie,ZKiW w Dzierżąznie oraz SP w Koloni. Na konkurs wpłynęło łącznie 345 prac  plastycznych, wykonanych rozmaitymi technikami, wszystkie wyróżniały się dogłębnym zrozumieniem tematu oraz wysokimi walorami artystycznymi. Komisja w składzie : p. H. Szostak, p. M Szadkowska, p. L. Dampc  oraz p. B. Merchel dyrektor szkoły dokonała analizy merytorycznej i artystycznej prac konkursowych. Wyróżniono  i nagrodzono 24 obrazy .

W kategorii dzieci najmłodszych :

I    miejsce –  Robert Tauba  -  PSP w Pomieczyńskiej Hucie,

Paweł Dampc – SP w Koloni,

II   miejsce -  Klaudia Hinca – PP w Mirachowie,

Oliwia Damps – SP w Prokowie,

III  miejsce – Julia Szymańska – OEK SP w Starej Hucie,

Seweryn Hinz – SP w Mirachowie.

Wyróżnienia zdobyli: Weronika Bork SP w Koloni, Paweł Konkol ZS w Staniszewie oraz Marta Kaszuba OEK SP w Starej Hucie.

W kategorii uczniów z klas I -III :

I    miejsce – Ewelina Konkol – OEK SP w Starej Hucie

II   miejsce – Marzena Szreder - SP w Koloni,

Agata Ziółek – ZKiW w Dzierżążnie,

III  miejsce – Daria Zarach – SP w Mirachowie,

Edyta Miotk – SP w Koloni.

 

Wyróżnienie zdobyli : Natalia Kos  ZS w Staniszewie oraz  Kinga Kobiela   SP Goręczynie.

W kategorii uczniów z klas IV –VI :

I    miejsce – Krzysztof Klebba – SP w Koloni,

Karolina Stenka  - SP w Koloni,

II   miejsce –  Michalina Pazik – ZKiW w Dzierżążnie,

III  miejsce – Monika Szreder  - SP w Koloni,

Mateusz Słowik oraz  Daniel Tauba PSP w Pomieczyńskiej Hucie.

Wyróżnienia zdobyli :  Weronika Kocińska SP w Goręczynie oraz Marta Klinkosz OEK SP w Starej Hucie.

Uroczystość szkolną uświetnił program artystyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły oraz słodki poczęstunek dla zebranych gości.

Sponsorem nagród byli: Starostwo Powiatowe w Kartuzach, UM w  Kartuzach, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Koloni , KPK w Kartuzach, LOP – Oddział w  Kartuzach,  FotoKontakt w Kartuzach, Mir w Kartuzach,Sezam i Biały Kruk w Kartuzach, szczególnie dziękujemy p. A. Szreder, M. Miotk oraz J.Gańskiej.Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Wyróżnione i nagrodzone  prace można obejrzeć na szkolnym wernisażu.

Zwycięzcom gratulujemy , życząc wielu sukcesów i zapraszamy za rok.

 

 

 

 

opracowała    Hanna Szostak