Erasmus + ETI –Malta

W dniach 14.08. -25.08.2023r.dziesięcioro nauczycieli naszej szkoły wzięło udział w kursach języka angielskiego organizowanych przez ETI- Executive Training Institute Malta. Kursy przeznaczone były dla nauczycieli i miały na celu poszerzenie znajomości języka angielskiego, rozwijanie płynności mówienia w języku angielskim oraz poprawienie znajomości języka w zakresie gramatyki, słownictwa i wymowy. Rozwijały także praktyczne umiejętności komunikacyjne; aktywne słuchanie na gruncie zawodowym, towarzyskim oraz w przestrzeni cyfrowej m.in. w zakresie korzystania z anglojęzycznych publikacji drukowanych i internetowych. Uczestnicy mobilności podnieśli swoje zdolności organizacyjne, a także umiejętność współpracy. Nawiązali kontakty z nauczycielami z innych krajów, wymienili się doświadczeniami.

Efektem kształcenia jest uzyskanie przez wszystkich uczestników zaświadczeń wydanych przez organizację szkolącą oraz dokumentów Europass Mobilność.

Organizacja ETI Executive Training Institute Malta została polecona przez organizację wspierającą z naszej gminy.

 

 

Poznajemy partnerską szkołę w Cambrai w ramach programu Erasmus +

W ramach programu Erasmus + podczas czterodniowej wizyty w partnerskiej szkole Ecole Saint Franςois w Cambrai czworo nauczycieli Szkoły Podstawowej w Koloni było obserwatorami zajęć. Podczas obserwacji nauczyciele poznali organizację pracy tamtejszej placówki, sposoby zarządzania uczniami oraz metody, formy, techniki i narzędzia pracy stosowane na lekcjach w szkole partnerskiej.

Dyrektor szkoły Pani Bożena Merchel zapoznała się ze sposobem organizacji pracy w Ecole Saint Franςois, z systemami zarządzania szkołą, planowaniem prac i funkcjonowaniem placówki w różnych aspektach. Natomiast pedagog naszej szkoły zapoznała się z zadaniami swojego odpowiednika, z problemami z jakimi borykają się uczniowie szkoły w Cambrai i sposobami ich rozwiązywania. Nauczyciele nawiązali także kontakt z tamtejszymi skautami, zaznajomili się z ich działalnością i funkcjonowaniem, co było bardzo ważne dla instruktorów naszej placówki, ponieważ umożliwiło nawiązanie współpracy z drużyną harcerską. Obserwowane były również strategie proekologiczne, programy ochrony środowiska, gospodarowanie odpadami, zasobami wody oraz energii. Nasi nauczyciele zapoznali się z zadaniami preorientacji zawodowej, perspektywami dalszej edukacji oraz zatrudnienia, a także z możliwościami lokalnego i krajowego rynku pracy. W tym celu prowadzono rozmowy z nauczycielami i uczniami.

Obserwujący doskonalili swoje kompetencje językowe, zdobyli doświadczenie w kontaktach z nauczycielami obcojęzycznymi, przełamywali bariery psychologiczne i mentalne. Doświadczyli funkcjonowania w szkole złożonej z wielu kultur i różnych wartości.

Na koniec pobytu zostały zebrane wnioski i spostrzeżenia. Nauczyciele dyskutowali na interesujące ich tematy. Obie strony przedstawiły swoje rozwiązania ekologiczne i te związane z preorientacją zawodową mogące mieć zastosowanie w każdej ze szkół.

 

 

Erasmus +

Nasza szkoła przystąpiła do programu „Erasmus +” pt.: „Poznajemy się i uczymy wzajemnie”. Pierwszy etap programu za nami. Troje nauczycieli szkoły prowadziło zajęcia dydaktyczne w szkole partnerskiej Ecole Saint Franςois w Cambrai we Francji. Natomiast czworo prowadziło obserwacje zajęć. Zajęcia dydaktyczne prowadzono w języku angielskim przez dwa dni w grupach uczniów w wieku 10 i 11 lat. Tematyka zajęć obejmowała historię powstania i rozwoju wsi Kolonia, tradycje, kulturę, zwyczaje Kaszub i rozwój języka kaszubskiego, a także obejmowała działalność, dokonania i metody pracy drużyny harcerskiej i gromady zuchowej. Podczas zajęć wykorzystano przygotowane materiały multimedialne( prezentacje, filmy, fotografie i zasoby sieci), stosowano aktywizujące techniki metody harcerskie.

Uczestnicy zajęć doskonalili swoje kompetencje językowe, zdobywali doświadczenie w pracy z uczniami obcojęzycznymi, przełamywali bariery psychologiczne i mentalne. Uczyli się współpracować z koleżankami i kolegami ze szkoły partnerskiej. Poznali praktyki stosowane w w/w szkole oraz poszerzyli swoje kompetencje związane z cyfryzacją.

Dyrektor oraz nauczyciele szkoły w Cambrai z ogromną życzliwością przyjęli naszych nauczycieli. Uczniowie z zaangażowaniem i zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach. Chętnie poznawali historię Koloni i kulturę Kaszub oraz z zaangażowaniem uczestniczyli w grach i zabawach.