100 -lecie "Cudu nad Wisłą" - Wdzięczni Bohaterom 1920

Harcerze 1 DH im. H. Derdowskiego i zuchy 1 GZ "Ekoludki" z druhnami, 22 sierpnia uczestniczyli w Kartuzach w uroczystościach 100 - lecia "Cudu nad Wisłą " . O godz. 10.00 w kościele pw. Św. Kazimierza wzięli udział we mszy św. w intencji Ojczyzny, następnie razem z doradcą Prezydenta RP panem Piotrem Karczewskim, panią poseł na sejm Magdaleną Sroka, służbami mundurowymi, przedstawicielami Związku Piłsudczyków o. w Łodzi , o. Garczyn oraz włodarzami miasta Kartuzy, udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pod pomnikiem zebrani minutą ciszy uczcili pamięć poległych, złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Harcerze uczestniczyli w uroczystościach na zaproszenie płk Tomasza Kocenta -Związek Piłsudczyków o. w Kartuzach.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach zadań projektu "Wdzięczni Bohaterom 1920 r.” finansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Muzeum II Wojny Światowej.

 

 

Opracowały:
Danuta Kobiela
Małgorzata Szadkowsk
a

Bitwa Warszawska –„Cud nad Wisłą” Wdzięczni Bohaterom 1920

Harcerze 1 DH im. H. Derdowskiego i zuchy 1 GZ "Ekoludki" przemarszem przez wieś oraz złożeniem kwiatów, zapaleniem zniczy oraz odczytaniem "Apelu Poległych" pod pomnikiem założycieli wsi,  upamiętnili 100 - lecie "Cudu nad Wisłą " .

 W przygotowaniach do uroczystości harcerzy wspierało  sołectwo Kolonia.  

Uroczystości realizowane były  ramach  zadań  projektu  "Wdzięczni Bohaterom 1920 r. finansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Muzeum II Wojny Światowej.

Danuta Kobiela
Małgorzata Szadkowska

 

76 rocznica Powstania Warszawskiego w Kartuzach

W 76 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 1 DH im. H. Derdowskiego oraz druhny pwd. Danuta Kobiela i dh  phm.  Małgorzata Szadkowska stanęli na apelu w Kartuzach.  O godzinie „W”  (17.00) rozległo się wycie syren, po którym obecni minutą ciszy uczcili pamięć poległych podczas powstania w 1944 r.  Historię powstania przybliżył krótko organizator uroczystości Pan Kazimierz Borzeszkowski. Wspomniał także o żyjących do dziś uczestnikach powstania. Następnie przedstawiciele powiatu, gminy, organizacji pozarządowych złożyli  kwiaty oraz zapalili  symboliczny znicz pod pomnikiem „Inki” – Danuty Siedzikówny.

Cześć ich pamięci! Pamiętamy i będziemy pamiętać!

1 GZ „Ekoludki” wysłała do zaprzyjaźnionej z gromadą uczestniczki powstania Pani H. Kryska do dziś mieszkającej w Warszawie kartkę okolicznościową, życząc dużo uśmiechu i zdrowia oraz dziękując za przekazanie wspomnień z powstania 10 – letniej wówczas  dziewczynki w książce „Fajna ferajna”.  Dziękujemy.

Opracowały:
Danuta Kobiela
Małgorzata Szadkowska

 

Robotyka w przedszkolu

W ramach realizacji projektu „Tajemnice leśnego zakątka” Przedszkole w Brodnicy Górnej – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Kartuzy w grupach przedszkolnych działających w Szkole Podstawowej w Koloni odbywają się zajęcia z robotyki. Zajęcia te cieszą się niezmiennie wielkim zainteresowaniem. Dzieci poznają podstawy kodowania na macie, programują zadania  na tabletach, pracują z robotami Daschem i Dotem oraz ozobotami. Poznanie elementów robotyki staje się dla nich przyjemnością i świetną zabawą, a umiejętność korzystania z jej zalet wspomaga rozwój dziecka, rozwija umiejętność myślenia, kreatywność, koncentrację uwagi, cierpliwość  oraz wytrwałość w dążeniu do celu.  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Tajemnice leśnego zakątka” Przedszkole w Brodnicy Górnej – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kartuzy.

Opracowała: Małgorzata Szadkowska

Język angielski w przedszkolu

W ramach realizacji projektu „Tajemnice leśnego zakątka” Przedszkole w Brodnicy Górnej – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Kartuzy w grupach przedszkolnych działających w Szkole Podstawowej w Koloni odbywają się zajęcia z języka angielskiego. Przedszkolaki poznają j. angielski korzystając m. in.  z tablicy interaktywnej. Dzięki wykorzystywaniu na zajęciach nowoczesnych technologii nauka staje się przyjemnością i świetną zabawą, a  umiejętność korzystania z jej zalet wspomaga rozwój dziecka, rozwija umiejętność myślenia oraz refleksyjność i twórczość w rozwiązywaniu problemów. Nasze przedszkolaki na zajęciach uczą się języka angielskiego w formie zabawy, dzięki temu łatwiej przyswajają nowo poznane słowa i wyrażenia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Tajemnice leśnego zakątka” Przedszkole w Brodnicy Górnej – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kartuzy.

Opracowała: Małgorzata Szadkowska

Zajęcia indywidualne

W ramach realizacji projektu „Tajemnice leśnego zakątka” Przedszkole w Brodnicy Górnej – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Kartuzy w grupach przedszkolnych działających w Szkole Podstawowej w Koloni miesiącu czerwcu i  lipcu kontynuowano zajęcia indywidualne z terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej oraz logopedii.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Tajemnice leśnego zakątka” Przedszkole w Brodnicy Górnej – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kartuzy.

Opracowała: Małgorzata Szadkowska

   
   
   
   

 

Szachy w przedszkolu

W ramach projektu unijnego „Tajemnice leśnego zakątka” Przedszkole w Brodnicy Górnej – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Kartuzy w grupach przedszkolnych działających w Szkole Podstawowej w Koloni,  także w czasie wakacji odbywają się m.in. zajęcia grupowe, na których najmłodsi uczą się gry w szachy - najpopularniejszej gry na świecie, która sprzyja wszechstronnemu rozwojowi małego człowieka. Dzieci uczą się m.in.:  podstawowych zasad gry, zaczynając od reguł przechodząc stopniowo do strategii,  rozwijają twórczą aktywności, myślenie przyczynowo – skutkowe oraz umiejętności rozwiązywania problemów, wdrażane są do systematycznej i wytrwałej pracy wraz z przestrzeganiem zasad ‘fair play”, ćwiczą koncentrację, pamięć, uwagę, logiczne myślenie i cierpliwości, logikę i intuicję, co ułatwi im w przyszłości rozumienie treści matematycznych. Zadaniem zajęć jest także przekazanie dziecku w sposób zwięzły i przystępny podstawowych zasad gry szachowej. Zajęcia prowadzone są w parach, zespołowo i indywidualnie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Tajemnice leśnego zakątka” Przedszkole w Brodnicy Górnej – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kartuzy

Opracowała: Małgorzata Szadkowska

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26 czerwca 2020r.  zakończyliśmy rok szkolny 2019/2020. Był to rok, w którym od 13 marca nauka przebiegała inaczej niż zwykle. Uczniowie pracowali zdalnie nie tylko na Teams’ach, lecz także na dostępnych komunikatorach. Zakończenie roku odbyło się również w niecodziennych okolicznościach. Każda z klas spotykała się na holu szkolnym z Panią dyrektor Bożeną Merchel  oraz  swoim wychowawcą w półgodzinnych odstępach. Podczas spotkania, w warunkach zgodnych z zaleceniami GIS, WHO i Ministra Zdrowia, Pani Dyrektor wręczała uczniom  nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie oraz aktywność społeczną i 100% frekwencję.  O godz. 12.00 Pani Dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy obsługi pożegnali uczniów klasy VIII. Pani Dyrektor wręczyła najlepszej uczennicy klasy VIII Martynie Szwaba nagrodę Burmistrza Kartuz, Martyna otrzymała także puchar za 100% frekwencję w ciągu ośmiu lat nauki. Uczniowie – od dzisiaj absolwenci Szkoły Podstawowej w Koloni podziękowali wszystkim pracownikom szkoły słodkim upominkiem i laurką:

„Dziękujemy za pokazanie nam,

że porażki mogą nas czegoś nauczyć,

że gdy przeżywamy trudności,

możemy odkryć swą siłę,

że miłość i życzliwość

często spotykamy

w najciemniejsze dni” – Uczniowie kl.VIII

 Na zakończenie Pani Dyrektor przypomniała obecnym o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji – bezpieczeństwie nad wodą, w górach i na słońcu oraz złożyła wakacyjne życzenia: „Życzę, by nadchodzący okres wakacji był czasem radości i odpoczynku, by ten czas upłynął spokojnie, by wszyscy mogli zrealizować swoje plany i… po prostu odpocząć. Życzę, aby wolny czas spędzić tak, by zmęczyć się beztroską dnia codziennego i zatęsknić do książek, zeszytów i porannego wstawania. Życzę wszystkim nauczycielom, rodzicom,  pracownikom i uczniom, by nadchodzące wakacje były spokojne i pełne niezapomnianych wrażeń, by w czasie wolnym od pracy i obowiązków towarzyszyły zawsze słoneczne i piękne dni.

Życzę szczęśliwego powrotu do szkoły!”

                                                                                            Dyrektor:  Bożena Merchel

     
     
   

 

Sobótki, Święto Rodziny - wczoraj i dziś.

Przypomnijmy sobie raz jeszcze wspaniałe Święto Rodziny  z lat poprzednich- imprezę środowiskową „Najkrótsza noc w  najdłuższej wsi”,   gdy na boisku szkolnym  gromadziła się społeczność   szkolna,  mieszkańcy wsi  i okolic. Dzisiaj w czasach pandemii nie możemy organizować  w szkole takich uroczystości.  Jednak nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi łączą się  z rodzicami  wokół świąt składających się na wspaniałe Święto Rodziny:  Dzień Matki, Dzień Ojca oraz Dzień Dziecka. 

Życzymy dużo siły, wiele radości i satysfakcji z bycia rodzicem, jak najwięcej ciepła i wspólnie spędzonego czasu, wzajemnej bliskości i ciepłych uczuć.

Dyrektor Szkoły Bożena Merchel
wraz z pracownikami szkoły.

   
   

 
 

 

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY (2)

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOLONI

W oddziałach przedszkolnych rozdanie pamiątkowych dyplomów na zakończenie

 ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 odbędzie się 31 sierpnia 2020 roku (w poniedziałek)

 

     Grupa 

    Godzina

PP

10.00

OP   „zerówka”

11.00

 

Informuję, że zajęcia w przedszkolu (punkt przedszkolny i oddział przedszkolny)

 przy Szkole Podstawowej w Koloni w lipcu i sierpniu 2020 r. będą się odbywać

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 13:00.


Klasy I – VII 26 czerwca 2020 roku (w piątek) zgodnie z harmonogramem: 

 

     Klasa   

    Godzina

I

8.30

II

9.00

III

9.30

IV

10.00

V

10.30

VI

11.00

VII

11.30

VIII

12.00


Klasy I - VII  Wręczenie świadectw odbędzie się na HOLU SZKOLNYM,

  w obecności dyrektora szkoły i wychowawcy klasy,

przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa

 zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS.

 

Klasa VIII Wręczenie świadectw odbędzie się na HOLU SZKOLNYM,

  w obecności  dyrektora szkoły, wychowawcy klasy i wszystkich nauczycieli,

przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa

 zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS.

 

Przypominamy o zwrocie podręczników i książek do biblioteki szkolnej oraz kluczyków od szafek do dnia 24 czerwca 2020r.

 

Dyrektor szkoły

Bożena Merchel

 

Kolonia,  dnia 22.06.2020 r.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY


1. W DNIACH 16-18.06.2020 r. (wtorek, środa, czwartek) W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOLONI BĘDZIE ODBYWAŁ SIĘ EGZAMIN ÓSMOKLASISTY.

2. Uczniowie klas I-VII w dniach 16-18.06.2020 r. (wtorek, środa, czwartek) nie będą mieli zajęć edukacyjnych w szkole, nie będą też realizowane zajęcia zdalne.

3. W dniach 16-18.06.2020 r. (wtorek, środa, czwartek) odwołuje się zajęcia w przedszkolu dla dzieci przedszkolnych.

W/w na podstawie &5.1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z Dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego.
Wyznacza się dni egzaminu ósmoklasisty jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Pozdrawiam
Bożena Merchel
dyrektor szkoły

Dyspenser w szkole

Dzień dobry
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Koloni Pani Bożena Merchel  złożyła wniosek do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o środki do dezynfekcji i dozowniki  oraz automatyczny dyspenser dla naszej  placówki. Automatyczny  dyspenser otrzymaliśmy w czwartek 04-06-2020 r. 
Dzięki otrzymanemu wsparciu dzieci przedszkolne i  uczniowie chętnie  i systematycznie stosują obowiązujące zasady higieny, związane z dezynfekcją rąk. 
Automatyczny dyspenser dzięki temu, że jest swoistego rodzaju atrakcją,  jest często wykorzystywany przez dzieci,  pomaga wyczulić na konieczność dezynfekcji rąk, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. Dzieci i pracownicy szkoły cieszą się z tego, że posiadamy w/w urządzenie w naszej szkole. 
 

Zdalna praca szkoły

Zbliża się koniec roku szkolnego 2019/2020. Nasi uczniowie nadal pracują zdalnie.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOLONI

KOMUNIKAT  DYREKTORA  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  KOLONI

Drodzy Rodzice, Opiekunowie dzieci

 

  1. Informuję, że w przedszkolu przy Szkole Podstawowej w Koloni zajęcia odbywają się w godzinach 8:00 – 13:00.
  2. Od 01.06. 2020 r. w godzinach: 8:00 – 13:00 organizujemy w szkole zajęcia dydaktyczne dla dzieci z klas I-III.  

Udział w zajęciach jest dobrowolny.       

  1. Dzieci, które nie będą uczestniczyły w zajęciach w szkole będą miały zajęcia zdalne.
  2. Nadal będą odbywały się dla uczniów klasy VIII grupowe i indywidualne konsultacje z nauczycielami – harmonogram konsultacji grupowych przekaże uczniom wychowawca klasy VIII.
  3. Konsultacje indywidualne należy ustalić  telefonicznie z nauczycielem danego przedmiotu.
  4. Od 1 czerwca 2020 r. będą odbywały się indywidualne konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów dla uczniów klas IV – VII, zgodnie z przedstawionym na stronie internetowej szkoły:

HARMONOGRAMEM KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH

       

Uczestnictwo w konsultacjach jest dobrowolne.

Informuję, że organizacja zajęć i konsultacji w szkole będzie się odbywać zgodnie z rekomendacjami i z wytycznym Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dla szkół.

- Zdalne kształcenie we wszystkich klasach szkoły podstawowej i oddziałach przedszkolnych będzie kontynuowane nadal, zgodnie z Zarządzeniem MEN.

- Klasyfikacja roczna (wystawienie ocen) odbędzie się zdalnie.

 

Drodzy Rodzice /Opiekunowie                                                                        serdecznie dziękuję za Waszą współpracę, wsparcie i życzliwość.

Z życzeniami zdrowia
Bożena Merchel

dyrektor szkoły

Kolonia, dnia 29-05-2020 r.

Plan konsultacji

PLAN KONSTULTACJI INDYWIDUALNYCH dla klas IV-VIII

i GRUPOWYCH dla kl. VIII od 1.06. 2020 r.

 (konsultacje indywidualne po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem przedmiotu)

Poniedziałek

H. Szostak

konsultacje

 

10:00 – 14:00

 

biologia, chemia, technika,  przyroda

 

L. Breza

Konsultacje

 

Grupowe kl. VIII 9:00 – 11:00

j. polski

 

11:00-13:00 indywidualne

K. Jelińska

 

Konsultacje 

10.00 – 11.40

j. niemiecki

W. Dawidowski

Konsultacje 

12.35 – 15.00

j. angielski

Wtorek

 

 

 

 

E. Sikora

konsultacje

9:00 – 12:00

 

Matematyka, fizyka

M. Szadkowska

Konsultacje

9.40- 10.40

Plastyka

 

J. Mamelski

konsultacje

8:00-10:00

 

informatyka

Środa

W. Dawidowski

 

 

 

konsultacje

9:00 – 12:00

j. ang. IV- VI

 

Ks. J. Zgoda

konsultacje

8:00 – 9:00

religia

L. Breza

Konsultacje

9:00 – 11:00 grupowe

j. polski

 11:00- 13:00 indywidualne

Czwartek

J. Tusk

pedagog

9:00 - 13:00

 

J.Tusk

konsultacje

 

 

geografia

E. Sikora

konsultacje

9:00- 12:00 konsultacje grupowe

 

Matematyka, fizyka, informatyka

M. Szadłowska

konsultacje

9:00- 10:40

muzyka

Piątek

J. Miotk

 

10:35 – 13:00

biblioteka

P. Krieger – Korosacka

Konsultacje

9:00- 11:00

Grupowe

j. angielski kl. VII, VIII

 

 

 

11:00-12:00 indywidualne

D. Kobiela

 konsultacje

11:00 – 13:00

 

Historia, WOS.

 

 

 

 

 

Naszym mamom

Naszym Mamom

Podczas nauczania zdalnego uczniowie, dzieci, zuchy i harcerze  wykonali dla swoich mam wspaniałe upominki, przygotowali laurki i poczęstunek.