Szkoła w Koloni

Szkoła w Koloni istniała już co najmniej w roku 1852. W 1879 była ona dwuklasowa i symultatywna, czyli na przemian uczyły się w niej dzieci ewangelickie i katolickie. Chodziły do niej dzieci również z Głusina, Nowinek i przez pewien czas z Sianowskiej Huty. Dwóch nauczycieli uczyło 45 ewangelików i 69 katolików. W okresie powojennym szkoła funkcjonowała w starym poniemieckim budynku do momentu oddania nowego w ramach realizacji programu „Tysiąc szkół na Tysiąclecie Polski”. Do chwili obecnej uczniowie z sołectwa Kolonia, Sianowskiej Huty, części Głusina uczą się właśnie w tym budynku. Warunki stwarzane uczniom przez kolejne władze gminne, kolejnych dyrektorów ustawicznie się poprawiają. I tak pojawiła się przed kilkoma laty pracownia informatyczna, a ostatnio boisko wielofunkcyjne. Marzenia uczniów, rodziców i nauczycieli sięgają jeszcze dalej,…

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura

1. Józef Belgrau -„Sianowo - dzieje parafii i sanktuarium” (publikacja zamieszczona w Internecie )

2. Benedykt Karczewski -„Historia wsi Kolonia” (referat przekazany do Biblioteki Szkoły Podstawowej w Kolonii).