"Planeta Energii"

Klasa III naszej szkoły pod opieką wychowawczyni pani Małgorzaty Szadkowskiej w br. Szkolnym uczestniczyła w ogólnopolskim konkursie edukacyjnym  „Planeta Energii”. Przez kilka miesięcy realizowali różne zadania i zajęcia. Poznawali drogę od „Łuczywa do żarówki”, działanie i obsługę urządzeń elektrycznych, zachowanie w sytuacjach zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. Realizowali zadania dodatkowe – odbyli wycieczkę do elektrowni wodnej w Cieszonku, oglądali wiatraki, solary, budowali elektromagnes, latarką, łączyli urządzenia szeregowo i równolegle, tworzyli projekty nowoczesnych elektrowni, zbierali elektrośmieci oraz zorganizowali szkolny heppening. Dokumentację z przeprowadzonych zadań wysłali na konkurs. Ich praca została wyróżniona w w/w konkursie. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody.