Sprawdzian trzecioklasisty

Dnia 20 maja uczniowie klasy trzeciej przystąpili do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Matematycznych uczniów klas III. W ciągu 45 minut rozwiązywali różnorodne zadania matematyczne; obejmowały one zakres wiedzy i umiejętności matematycznych z I etapu edukacji. Uczniowie po sprawdzianie powiedzieli, że zadania były ciekawe, niektóre trudne. Twierdzą, że  zadania wykonali w stopniu dobrym.