Uroczystości patriotyczne

Jak co roku 15 września 2023 roku delegacja naszej szkoły wzięła udział w uroczystościach patriotycznych upamiętniających ofiary II Wojny Światowej oraz w obchodach Dnia Weterana Walk o Niepodległość w Kartuzach i Kaliskach. Najpierw harcerze uczestniczyli we Mszy Świętej w intencji pomordowanych w II Wojnie Światowej. Potem wysłuchali montażu słowno- muzycznego w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Brodnicy Górnej. Następnie udali się autokarami do Lasu Kaliskiego, gdzie przy pomniku pomordowanych odśpiewano hymn państwowy, odbyły się okolicznościowe modlitwy, przemówienia i Apel poległych oraz złożono kwiaty. Cześć ich pamięci!

Harcerze pełnili służbę przy pomniku w Kaliskach.

Organizacja wyjazdu i opracowanie: D. Kobiela