#Służba #Pamiętamy

 

W dniu Za­du­szek, w czas je­sie­ni,

od­wie­dza­my bli­skich gro­by …

Świa­tła cmen­tarz roz­ja­śni­ły,

że aż łuna bije w dali,

lecz i ta­kie są mo­gi­ły,

gdzie nikt lamp­ki nie za­pa­li.

W. Broniewski

 

Nasi harcerze i zuchy realizują kolejny projekt "Gdy liście opadają z drzew, a noc wydłuża cienie". Zrealizowaliśmy pierwsze zadanie. Kilka październikowych dni poświęciliśmy na porządkowanie cmentarza  i grobów założycieli naszej wsi. Następnie zuchy, harcerze, społeczność szkolna oraz rodzice ozdabiali groby, zapalali znicze na "Cërpiskò" oraz pod Pomnikiem upamiętniającym Kaszubów, gospodarzy tej ziemi. Natomiast w Dniu Wszystkich Świętych harcerze 1 DH im. H. Derdowskiego z Koloni wraz z harcerzami 20 DH "Giramondo" ze Staniszewa, pełnili wartę na cmentarzu w Sianowie przy pomniku zamordowanych w czasie II wojny światowej.
Współfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Opracowała:
                                                                                                                                                                                                                                                              Małgorzata Szadkowska