Wyprawka plastyczna dla przedszkola

Wraz z rozpoczęciem nowego Roku Szkolnego  punkt przedszkolny „Ognik” w Koloni dzięki projektowi  „GMINA KARTUZY- GMINĄ TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI PRZEDSZKOLAKA”  otrzymał wyprawkę plastyczną.

Dzięki, tym artykułom plastycznym dzieci będą mogły rozwijać swoją ekspresję twórczą, która jest niezwykle ważna w wieku przedszkolnym.

Działalność plastyczna stwarza u dzieci  szerokie pole dla wyrażania tej ekspresji. Twórczość plastyczna rozwija samodzielność , pobudza do wyrażania swoich odczuć, także wzmacnia poczucie własnej wartości.

Tworzenie daje dziecku radość, poczucie ważności, przez co staje się zdolne do rozwoju. Edukacja plastyczna z jednej strony uwrażliwia dziecko na różne zjawiska wizualne a z drugiej kształci zdolność emocjonalnego przeżywania.

Również celem projektu „GMINA KARTUZY- GMINĄ TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI PRZEDSZKOLAKA” jest rozwijanie możliwości artystycznych dziecka poprzez tworzenie w zakresie aktywności plastycznej.

Dlatego, też dzięki zakupieniu przez projekt  dodatkowych artykułów plastycznych nasze przedszkolaki mają ku temu jeszcze lepszą okazję do jeszcze lepszego rozwijania się w sferze plastycznej.

 

Opracowała: Edyta Roszkowska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt  realizowany przez Gminę Kartuzy.

„ Gmina Kartuzy – Gminą Twórczej Aktywności Przedszkolaka ”

Kolejne spotkania z psychologiem i pedagogiem

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W poniedziałek  2 czerwca odbyło się kolejne ze spotkań rodziców i dzieci punktu przedszkolnego „Ognik” z logopedą Panią Marzeną Kreft i psychologiem Panią Kornelią Piórkowską.  Podczas spotkań rodzice i dzieci otrzymują specjalistyczną pomoc psychologiczną i logopedyczną.  Konsultacje odbywają się w ramach projektu „Gmina Kartuzy – Gminą Twórczej Aktywności Przedszkolaka”  współfinansowanego z Funduszy Unii Europejskiej.

Zajęcia z logopedą i psychologiem

W ramach projektu Gmina Kartuzy Gminą Twórczej Aktywności Przedszkolaka realizowanego  dzięki wsparciu z Funduszy UE odbyły się następujące spotkania:

1) 15.01 spotkanie grupowe i konsultacje indywidualne z psychologiem i logopedą. Odbyła się również dyskusja grupowa i sesja pytań i odpowiedzi na tematy wychowawcze.

2)17.02 konsultacje indywidualne z psychologiem i logopedą.

3) 19.03 konsultacje indywidualne z psychologiem

4) 15.04 spotkanie grupowe nt. "Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z uczuciami" i dyżur konsultacyjny

5) 05.05 spotkanie grupowe nt. "Rodzeństwo bez rywalizacji" i dyżur konsultacyjny.