XIII Międzyszkolny Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Plastyczny

W dniu 17.06.2019 roku w Szkole Podstawowej w Koloni nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w XIII Międzyszkolnym Powiatowym Konkursie Ekologiczno – Plastycznym pt. ,,W harmonii z przyrodą ” oraz „Zwierzęce rodziny z naszego podwórka”. Konkurs dla uczniów naszego powiatu, został ogłoszony w marcu 2019 roku z okazji corocznej akcji ekologicznej, jaką jest „Sprzątanie Ziemii”. Celem powyższej inicjatywy było promowanie postaw proekologicznych , propagowanie zdrowego stylu życia oraz rozwijania inwencji twórczej. Na konkurs wpłynęło 268 prac plastycznych, wykonanych rozmaitymi technikami, wszystkie wyróżniały się zrozumieniem tematu oraz wysokimi walorami artystycznymi. Komisja w składzie : p. M. Szadkowska, p. H. Szostak, p. L. Dampc oraz p. B. Merchel dokonały analizy merytorycznej i artystycznej prac konkursowych. Wyróżniono i nagrodzono 24 artystów. Uroczystość szkolną uświetnił program artystyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły oraz słodki poczęstunek dla gości. Sponsorem nagród byli: Starostwo Powiatowe w Kartuzach, UM w Kartuzach, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Koloni , LOP – Oddział w Kartuzach, Foto Kontakt w Kartuzach, Biały Kruk w Kartuzach. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Wyróżnione i nagrodzone prace można obejrzeć na szkolnym wernisażu. Zwycięzcom gratulujemy, życząc wielu sukcesów i zapraszamy za rok, wyróżnione prace można obejrzeć na szkolnym wernisażu.