Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

19 czerwca 2019 r. po mszy św. w sanktuarium w Sianowie , podczas której uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły dziękowali za miniony rok spotkaliśmy się w szkole na uroczystym apelu.  Na apelu w imieniu Burmistrza Kartuz Pana Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego gościła wiceburmistrz Pani Sylwia Biankowska , wręczyła nagrodę Burmistrza uczennicy klasy VIII Marcie Miotk wyróżniającą się osiągnięciami w nauce, wzorowym zachowaniem oraz aktywnością społeczną. Uczniowie kl. VIII pożegnali szkołę programem artystycznym, podziękowali rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły za trud, który włożyli w edukację i wychowanie. Natomiast koncertem wokalno-instrumentalnym rok szkolny pożegnali uczniowie klasy III . Zaśpiewali piosenki o tematyce wakacyjnej , na instrumentach zagrali : trąbka - Jakub Węsierski (kl. IV), ksylofon Jakub Roszkowski, (kl. VI -zagrał na m.in. fr. uwertury z opery „Wilhelm Tell”). Następnie Pani Dyrektor i wychowawcy klas wręczyli wyróżnionym uczniom  nagrody książkowe za osiągnięte wyniki w nauce. Nagrody rzeczowe otrzymali także uczniowie za 100% frekwencję i systematyczne oszczędzanie w  SKO . Dyrektor szkoły w imieniu Rady Pedagogicznej podziękowała rodzicom za współpracę oraz działania na rzecz szkoły. Dzieciom  przypomniała o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku i życzyła udanych wakacji.


Opracowała: Małgorzata Szadkowska 

Szkolny Konkurs Ekologiczny

18 czerwca po raz kolejny w szkole odbył się konkurs ekologiczny dla kl. 0- III oraz grupy przedszkolnej „Ognik”. Konkurs przygotowała i prowadziła Pani Hanna Szostak opiekun szkolnego koła LOP.  Dzieci rozwiązywały kalambury, zagadki, naśladowały zwierzęta lasów i pól,  odpowiadały na pytania, rozpoznawały zjawiska atmosferyczne, pory roku. Każda z grup wykazała się dużym zasobem wiedzy  i została wyróżniona oraz nagrodzona. Nagrody ufundowała Rada Rodziców działająca przy szkole.


Opracowała: Małgorzata Szadkowska

 

XIII Międzyszkolny Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Plastyczny

W dniu 17.06.2019 roku w Szkole Podstawowej w Koloni nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w XIII Międzyszkolnym Powiatowym Konkursie Ekologiczno – Plastycznym pt. ,,W harmonii z przyrodą ” oraz „Zwierzęce rodziny z naszego podwórka”. Konkurs dla uczniów naszego powiatu, został ogłoszony w marcu 2019 roku z okazji corocznej akcji ekologicznej, jaką jest „Sprzątanie Ziemii”. Celem powyższej inicjatywy było promowanie postaw proekologicznych , propagowanie zdrowego stylu życia oraz rozwijania inwencji twórczej. Na konkurs wpłynęło 268 prac plastycznych, wykonanych rozmaitymi technikami, wszystkie wyróżniały się zrozumieniem tematu oraz wysokimi walorami artystycznymi. Komisja w składzie : p. M. Szadkowska, p. H. Szostak, p. L. Dampc oraz p. B. Merchel dokonały analizy merytorycznej i artystycznej prac konkursowych. Wyróżniono i nagrodzono 24 artystów. Uroczystość szkolną uświetnił program artystyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły oraz słodki poczęstunek dla gości. Sponsorem nagród byli: Starostwo Powiatowe w Kartuzach, UM w Kartuzach, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Koloni , LOP – Oddział w Kartuzach, Foto Kontakt w Kartuzach, Biały Kruk w Kartuzach. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Wyróżnione i nagrodzone prace można obejrzeć na szkolnym wernisażu. Zwycięzcom gratulujemy, życząc wielu sukcesów i zapraszamy za rok, wyróżnione prace można obejrzeć na szkolnym wernisażu.

 

 

 

Wyprawa w kosmos

W poniedziałek 17 czerwca 2019 roku uczniowie klas I- III udali się na wycieczkę do Stężycy. Tam mogli wziąć udział w spotkaniu w Mobilnym Planetarium z pracownikami Centrum Nauki Kopernik z Warszawy. Wszyscy zostali najpierw zaproszeni do wielkiego namiotu, w którym usiedli na poduszkach, a potem położyli się na podłodze i mogli oglądać niebo. Poznawali różne gwiazdy, gwiazdozbiory, planety i księżyc, a potem wyruszyli w podróż międzygalaktyczną. Na koniec każdy uczeń otrzymał „Poradnik młodego naukowca”.

Po wyjściu z Planetarium poszli do parku, aby tam zjeść drugie śniadanie. Potem wszyscy udali się na lody.

W drodze powrotnej zatrzymali się w Borzestowie, przy obelisku poświęconym Franciszkowi Kręckiemu- działaczowi kaszubskiemu urodzonemu w tej miejscowości.

Pogoda i humory dopisywały, więc wyjazd można uznać za udany.

  Organizacja wyjazdu i opr.
D.Kobiela

Bezpieczne wakacje. KRUS

Przedstawiciel KRUS-u w Kartuzach Pan Jan Grabowski 17 czerwca przeprowadził z uczniami pogadankę na temat bezpiecznego zachowania się na wsi w okresie wakacji. Następnie podsumował etap powiatowy ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Bezpiecznie na wsi. Maszyny pracują a dzieci obserwują”. Uczennica klasy VI Wiktoria Kostuch została laureatką etapu powiatowego. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody i upominki.

Opracowała: M. Szadkowska