Bezpieczne wakacje. KRUS

Przedstawiciel KRUS-u w Kartuzach Pan Jan Grabowski 17 czerwca przeprowadził z uczniami pogadankę na temat bezpiecznego zachowania się na wsi w okresie wakacji. Następnie podsumował etap powiatowy ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Bezpiecznie na wsi. Maszyny pracują a dzieci obserwują”. Uczennica klasy VI Wiktoria Kostuch została laureatką etapu powiatowego. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody i upominki.

Opracowała: M. Szadkowska